Ställningstagande: Skatter för ökad rörlighet och ett modernt näringsliv

Dagens skattesystem missgynnar den kunskapsintensiva tjänstesektorn som under de senaste decennierna varit tillväxt- och jobbmotorn för Sverige. De kunskapsintensiva tjänsteföretagen betalar i genomsnitt tio procent högre skatt som andel av förädlingsvärdet jämfört med övriga näringslivet.Skatter3

Vi verkar för

  • att utbildning ska löna sig och inte straffbeskattas
  • sänkt skatt på arbete och sänkt marginalskatt
  • att skatteregler ses över kring resor och tjänsteställe så att de främjar och inte hämmar den ökade rörligheten i ett modernt näringsliv
  • rätten att göra avskrivningar och avdrag för kompetensinvesteringar och FoU-arbete
  • att utveckla tillämpning och regelverk för expertskatt i enlighet med OECDs riktlinjer och att införa en sänkt generell lönenivå för att kvalificeras som expert/specialist, forskare, företagsledare eller annan nyckelperson
  • att få till en total översyn av skattesystemet

Hemställan 2016-11-03

Rörlighet och flexibilitet är avgörande för näringslivets konkurrenskraft.

Svenska teknik&Designföretagen har tillsammans med en rad andra branschorganisationer skickat en hemställan till regeringen för att utreda hur vi ska komma tillrätta med de hinder som hämmar rörlighet och flexibilitet.

 

Blandat material