Tjänster och tjänsteinnovation

Forskning kring tjänsteutveckling och tjänsteinnovation är en självklarhet för att utveckla svensk konkurrenskraft. För att stärka svenska företags roll behövs ytterligare satsningar. Företagen behöver utveckla sina affärsmodeller för att både kunna dra nytta av den ökade tjänstefieringen och utveckla värdeskapandeprocesser som drar nytta av utvecklad kunskap.

Så skapar tjänster tillväxt i Sverige

Se filmen nedan om vikten av tjänsteinnovation som på ett enkelt sätt beskriver varför detta är så viktigt för att skapa och utveckla ett konkurrenskraftigt Sverige.

Visa alla

Tjänsteinnovation för ökat värdeskapande - rapport

STD-företagen och Almega har gjort en undersökning bland våra medlemsföretag på synen kring tjänsteutveckling och tjänsteinnovation, för att bland annat få underlag till hur vi kan stödja och främja utvecklingen. Undersökningen visade att 80 procent av företagen ansåg att tjänsteinnovation var viktigt för konkurrenskraften.

Läs mer

Tjänsteinnovation för ökat värdeskapande.JPG

Innovationsprocessen i teknikkonsultföretag

Teknikkonsultföretagen behöver bli mer strategiska och mer strukturerade när det gäller verksamhetens innovationsprocess. Genom att medverka i forskning-, utveckling- och innovationsprojekt med akademin skapar man en naturlig tillförsel av ny kunskap. Den kunskap som utvecklas i kunduppdragen behöver byggas in i verksamhetens kunskaps-/innovationssystem. Det här projektet vill skapa en modell för detta. I projektet deltar ett flera av STD-företagens medlemmar.

För mer information

Läs artikel

Linköpings Universitet: Mikael N Hjort
Anders Persson, anders.persson@std.se

Ledningsutmaningar i tekniska konsultföretag

En studie genomfördes på KTH under 2011 på institutionen för Industriell ekonomi och organisation.

Läs mer