Service Innovation Sweden

I Service Innovation Sweden kraftsamlar vi genom att skapa en nod för informationsspridning, kunskap och erfarenhetsutbyte. Här samlas Sveriges näringsliv, offentlig sektor, akademi, forskningsinstitut och andra intermediärorganisationer för att upptäcka, utmana och utforma framtidens tjänsteinnovationer.

ServiceInnovationSwedenGenom Service Innovation Sweden skapar vi den möteplats som stärker positionen för svenska forskare och företag så att konkurrenskraften inom tjänsteområdet ökar. Målet är att möjliggöra fler tillfällen då vi både kan öka kunskapsflödet och testa nya samverkansformer mellan olika aktörer som vill se en utveckling inom tjänsteområdet. Ett annat syfte är att utforska hur vi på olika sätt kan samarbeta för att skapa en kritisk massa som kan påverka agendan för tjänsteinnovation på en EU-nivå.

I strategigruppen sitter:

  • Johan Sandell, Vice President Enterprise Business, IBM Nordic (ordförande strategigruppen)
  • Cecilia Atterwall, Strategi, Marketing & Communications, Affärsenheten för tjänster, Ericsson
  • Thomas Berglund, Koncernchef, Capio
  • Ulrika Francke, Vd, Tyréns AB
  • Markus Granlund, Koncernchef, Semcon
  • Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef, Almega
  • Viktor Svensson, Divisionschef Technology, ÅF
  • Hans Persson, Vice President, Technology & Innovation, Volvo Advanced Technology and Research
  • Joachim Rask, Vice President Innovation Operations, Electrolux
  • Eva Wigren, Chef Industriell utveckling, Teknikföretagen

Läs mer på www.serviceinnovation.se