Ledningsutmaningar i konsultföretag

Trots att många av våra mest välrenommerade teknikkonsultföretag har funnits i många år saknas studier och forskning kring hur dessa företag leds och organiseras

. Ett arbete som dock gjorts är rapporten ”Ledningsutmaningar i konsultföretag”, framtagen av industriell ekonomi och organisation på KTH. Rapporten baseras på intervjuer med 13 företagsledare i teknikkonsultföretag och ger en övergripande bild av hur verksamhetslogikerna skiljer sig åt. Den belyser också vikten av och ledningsutmaningen i relationen mellan konsultmedarbetare och närmaste chef.

Se filmen nedan från frukostseminariet den 17/1-2013, där rapporten presenterades av Maria Hammarström och Mats Engwall, KTH.

Frukostseminarium - Ledningsutmaningar i konsultföretag from Svenska Teknik&Designföretagen on Vimeo.