Rapporter

Här samlar vi rapporter inom området forskning och innovation.

Tjänsteinnovation för ökat värdeskapande >>

Forskning och innovation kring tjänsteutveckling och tjänsteinnovation är en självklarhet för att utveckla svensk konkurrenskraft. För att stärka svenska företags roll behövs ytterligare satsningar. Företagen behöver utveckla sina affärsmodeller för att både kunna dra nytta av den ökade tjänstefieringen och utveckla värdeskapandeprocesser som drar nytta av utvecklad kunskap.


Ledningsutmaningar i konsultföretag >>

Trots att många av våra mest välrenommerade teknikkonsultföretag har funnits i många år saknas studier och forskning kring hur dessa företag leds och organiseras. Ett arbete som dock gjorts är rapporten ”Ledningsutmaningar i konsultföretag”, framtagen av industriell ekonomi och organisation på KTH.