Ställningstagande: Forskning och innovation

Svenska Teknik&Designföretagen vill främja ett aktivt och värdeskapande forsknings- och innovationsklimat i Sverige.

FOU

Vi verkar för

  • Investeringarna i tjänsteforskningen måste öka markant

  • Skapande av ett strategiskt innovationsområde inom tjänsteinnovation

  • Avdragsrätt och sänkt beskattning av FoU-investeringar

  • Struktur för innovations- och forskningsfrämjande måste ses över

  • Nya finansieringsmodeller för forsknings- och innovationsprogram

  • Översyn av institutens uppdrag

  • Ökad forskarrörlighet mellan akademi och näringsliv

  • Fortsatt satsning på branschöverskridande program

  • Reform av expertskatten, sänkning av kvalifikationskrav samt förenklat regelverk och bedömningskriterier likt Danmark och riktlinjer inom OECD

Nyheter, rapporter och annat material

Kontaktperson

AndersPerssonBlogg.jpgAnders Persson
Näringspolitisk chef
anders.persson@std.se
+46 8 762 69 17
+46 70 509 69 17

Bloggat

Kunskapsnationen Sverige

Läs mer

Tjänster och tjänsteinnovation

Forskning kring tjänsteutveckling och tjänsteinnovation är en självklarhet för att utveckla svensk konkurrenskraft. För att stärka svenska företags roll behövs ytterligare satsningar. Företagen behöver utveckla sina affärsmodeller för att både kunna dra nytta av den ökade tjänstefieringen och utveckla värdeskapandeprocesser som drar nytta av utvecklad kunskap.

Läs mer