Agenda Livsmiljö

Hur klarar vi utmaningen att bygga fler bostäder samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och får både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara livsmiljöer?

AgendaLivsmiljo2-350x105

"Agenda Livsmiljö" offentliggjordes den 29 juni 2015. Läs mer

Projektet som involverat ett 80-tal aktörer har berört behovet av aktiviteter och investeringar kopplat till tjänste- och systeminnovation i tidiga skeden av samhällsbyggandet. Med fokus på hållbar livsmiljö och boende.

Staten satsar stort på forskning och innovation. Det finns öronmärkta pengar att söka för att medfinansiera forsknings- och innovationsprojekt inom hållbart samhällsbyggande med 50%, men det kräver att vi samordnar oss kring en nationell strategisk agenda för innovation. Sveriges Arkitekter och STD-företagen har därför tagit initiativ till Agenda Livsmiljö och fått stöd för utarbetandet av Vinnova. Med agendan vill vi skapa bättre förutsättningar för innovationsprojekt för tjänster i tidiga skeden som bidrar till en livsmiljö där alla erbjuds boende på ett hållbart sätt. I första hand ska innovationer uppmuntras som är inriktade på helhetslösningar, där många hållbarhetsaspekter integreras smart och effektivt för maximalt värdeskapande.

Agenda Livsmiljö är ett initiativ från Sveriges Arkitekter och STD-företagen och delfinansieras av Vinnova. Här samlas deltagare som vill ägna kreativitet och kraft åt arkitektoniska innovationer – nya tjänster som stärker uthållig stadsutveckling och förbättrar livsmiljöns planering och rumsgestaltning. Agenda Livsmiljö utarbetas i partnerskap med Malmö Stad, Arkitekturakademin och Byggherrarna.

Styrgrupp

Styrgruppen består av Jacob Sahlqvist, ordförande Sveriges Arkitekter (ordförande), Annica Carlsson, STD-företagens styrelse/expertgrupp arkitekt, Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter, Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, Tommy Lenberg, vd Byggherrarna, Katja Grillner, professor Arkitekturakademin/KTH, Magnus Höij, STD-företagen, Pehr Mikael Sällström, projektledare, Sveriges Arkitekter och Annika von Schéele, ordförande Utbildnings- och forskningsutskottet, Sveriges Arkitekter.