Upphandling Tekniska konsulttjänster 16/344

Svenska Teknik&Designföretagen har lämnat remissvar till Göteborgs Stad, Upphandlingsbolaget.

STD-företagen håller helt med om att hela konsultmarknaden och Göteborgs Stad som beställare står inför en utmanande framtid, med många spännande bygg- och utvecklingsprojekt, vilket kräver en hög grad av samverkan och nytänkande. STD-företagen är naturligtvis mycket intresserade av att ha en bra dialog med Göteborgs Stad som beställare och är tacksamma att vi fått möjlighet att lämna remissynpunkter på rubricerat förslag.