Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

Svenska Teknik&Designföretagen har erbjudits möjlighet att lämna remissvar till Näringsdepartementet.

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda forsknings- och kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.