Remiss av EU-rättsakt COM(2017)257: Förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

STD-företagen har svarat på remissen.

Den 2 maj 2017 presenterade kommissionen ett åtgärdspaket i syfte att förstärka efterlevnaden och funktionen av den inre marknaden. En del av detta paket, som består av tre delar, utgörs av ett förslag till en förordning för att införa ”Single Market Information Tool” (SMIT), ett marknadsinformationsverktyg med syfte att möjliggöra för kommissionen att begära in information direkt från företag på den inre marknaden.