Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (N2017/05430/TIF)

STD-företagen har erbjudits möjlighet att svara på inkommen remiss.

Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017.