K84 - Faktorprisindex för konsulttjänster

Svenska Teknik&Designföretagen publicerar ett indextal varje månad.

K84 mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning, exkl mervärdesskatt, för konsultuppdrag regleras. Information om tillämpning (pdf)

Indextalen i K84 räknas fram månadsvis och avser kostnadsläget den 1:a i respektive månad. Av tekniska skäl  kan indextalen publiceras först mot slutet av den aktuella månaden alternativt några dagar in på följande månad, beroende på när underlag från SCB levereras.

Varje indexblad innehåller:
  • aktuell månads indextal,
  • övriga indextal publicerade samma år, samt
  • alla indextal tre år bakåt i tiden.

Augusti

K84 juli/augusti 2017 (pdf, publicerat 2017-08-25)

Anm: Ökningen sedan i juni förklaras av att KPI har ökat, vilket innebär att inflationen fått fart.

Juni 2017

Maj 2017

April 2017

Mars 2017

Februari 2017

Not: Utfallet av de beräknade löneökningarna i april 2016 skiljde sig endast 0,1 %, efter korrigeringen i april. De 0,1 % är med i detta indexbladet. Samtidigt har KPI minskat i februari, så resultatet blir ändå att K84 backar en aning i februari.

Januari 2017

Visa alla

K84 2016

K84 december 2016

K84 november 2016

K84 oktober 2016

K84 september 2016

K84 augusti 2016 (juli/augusti)

K84 juni 2016

K84 maj 2016

K84 april 2016

K84 mars 2016

K84 februari 2016

K84 januari 2016

K84 2015

K84 december 2015

K84 november 2015

K84 oktober 2015

K84 september 2015

K84 juli/augusti 2015

K84 juni 2015

K84 maj 2015

K84 april 2015

K84 mars 2015

K84 februari 2015

K84 januari 2015

K84 2014

K84 december 2014


K84 november 2014


K84 oktober 2014


K84 september 2014


K84 juli/augusti 2014


K84 juni 2014


K84 maj 2014


K84 april 2014


K84 mars 2014


K84 februari 2014


K84 januari 2014


K84 2013

K84 december 2013 (pdf)


K84 november 2013 (pdf)


K84 oktober 2013 (pdf)


K84 september 2013 (pdf)


K84 juli/augusti 2013 (pdf)


K84 juni 2013 (pdf)


K84 maj 2013 (pdf)

Not: En svag nedgång på grund av avtagande KPI ger indextalet 354,8.


K84 april 2013 (pdf)


K84 mars 2013 (pdf)


K84 februari 2013 (pdf)

Not: I februari index har vi fått det slutliga utfallet av 2012-års lönerevision i medlemsföretagen. I april 2012 beräknade vi med kommande löneökningar på 2,3 %. Utfallet blev till slut 3,0 %. Därför justeras lönekostnaderna upp i februariindex med differensen mellan förväntade ökningar och det slutliga utfallet. KPI har minskat under den senaste månaden vilket gör att kostnadsgruppen omkostnader backat, även kapitalkostnader minskade en aning.


K84 januari 2013 (pdf)

Not: Januari-index är oförändrat (346,9) även om mindre förändringar skett. KPI ökade i januari medan referensräntan (= reporäntan på halvårsbasis) minskade. Förändringarna tog ut varandra och nettoeffekten blev alltså = 0. I februari-index bör utfallet för 2012 års lönejusteringar i april finnas tillgängligt och det stäms då av med justeringen (= förväntade löneökningar) i april 2012 samt den preliminära justeringen i december 2012. Nästa lönejustering sker sedan i april, med förväntade löneökningar i årets lönerevision.

K84 2012

K84 december 2012 (pdf)

K84 november 2012 (pdf)

K84 oktober 2012 (pdf)

K84 september 2012 (pdf)

K84 juli/augusti 2012 (pdf)

K84 juni 2012 (pdf)

K84 maj 2012 (pdf)

K84 april 2012 (pdf)

K84 mars 2012 (pdf)

K84 februari 2012 (pdf)

K84 januari 2012 (pdf)

K84 2010 - 2011

K84 2010-2011 (pdf)

K84 1984 - 2009

K84 1984 - 2009 (pdf)