K84 - Faktorprisindex för konsulttjänster

Svenska Teknik&Designföretagen publicerar ett indextal varje månad.

K84 mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning, exkl mervärdesskatt, för konsultuppdrag regleras. Information om tillämpning (pdf), Factor price index for consulting services – K84.

Indextalen i K84 räknas fram månadsvis och avser kostnadsläget den 1:a i respektive månad. Av tekniska skäl  kan indextalen publiceras först mot slutet av den aktuella månaden alternativt några dagar in på följande månad, beroende på när underlag från SCB levereras.

Varje indexblad innehåller:
  • aktuell månads indextal,
  • övriga indextal publicerade samma år, samt
  • alla indextal tre år bakåt i tiden.

Senaste index:

K84 december 2017 (publicerat 2017-12-22)


K84 november 2017 
K84 oktober 2017
K84 september 2017
K84 juli/augusti 2017
K84 juni 2017
K84 maj 2017
K84 april 2017
K84 mars 2017
K84 februari 2017
K84 januari 2017

Visa alla

K84 2013 - 2016

K84 2013 - 2016

K84 1984 - 2013

K84 1984 - 2013 (pdf)