Investeringssignalen

Under benämningen Investeringssignalen presenterar Svenska Teknik&Designföretagen sedan 1994 sina regelbundna marknadsundersökningar bland ett representativt urval av arkitektföretag och tekniska konsultföretag i medlemskretsen. Marknadsundersökningen genomförs tre gånger per år och resultatet, Investeringssignalen, presenteras normalt i mars, juni och oktober.

INVESTERINGSSIGNALEN OKTOBER 2017 : Fullbelagda företag hinner inte forska och utveckla


InvSignOkt2017Cover.JPGSvenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar på ett starkt orderläge, bra lönsamhet och ett fortsatt stort rekryteringsbehov. Det goda orderläget med den höga beläggningsgraden medför att investeringarna i forskning och utveckling (FoU) haltar. Företagen hinner inte och har inte resurser nog att investera tillräckligt i FoU.


Information om Investeringssignalen och tidigare rapporter

Branschens företag arbetar tidigt i investeringscykeln och bygg- eller industriinvesteringen följer i snitt 1 - 1,5 år efter konsultföretagens utrednings- och projekteringsinsats. Härigenom får vi en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen.

Vi vill på ett tydligt och regelbundet sätt informera om branschens marknadssituation och samtidigt ge branschens företag bättre beredskap inför marknadsförändringar. Investeringssignalen röner allt större uppmärksamhet inte bara i media utan också från exempelvis ekonomer och börsanalytiker.