Investeringssignalen

Under benämningen Investeringssignalen presenterar Svenska Teknik&Designföretagen sedan 1994 sina regelbundna marknadsundersökningar bland ett representativt urval av arkitektföretag och tekniska konsultföretag i medlemskretsen. Marknadsundersökningen genomförs tre gånger per år och resultatet, Investeringssignalen, presenteras normalt i mars, juni och oktober.

INVESTERINGSSIGNALEN JUNI 2017 : Rekordstort rekryteringsbehov

CoverInvSign2017-06.JPGDen senaste Investeringssignalen visar på ett fortsatt starkt orderläge, förbättrad lönsamhet och ett stort rekryteringsbehov. Rekryteringsbehovet är utbrett och rapporten visar att tre av fyra företag behöver nyanställa. Det närmaste halvåret behöver 7500 personer anställas i branschen. Det är en ökning med 30 procent jämfört med samma period förra året.


Information om Investeringssignalen och tidigare rapporter

Branschens företag arbetar tidigt i investeringscykeln och bygg- eller industriinvesteringen följer i snitt 1 - 1,5 år efter konsultföretagens utrednings- och projekteringsinsats. Härigenom får vi en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen.

Vi vill på ett tydligt och regelbundet sätt informera om branschens marknadssituation och samtidigt ge branschens företag bättre beredskap inför marknadsförändringar. Investeringssignalen röner allt större uppmärksamhet inte bara i media utan också från exempelvis ekonomer och börsanalytiker.