EFCA Barometer

The State of the European Consulting Engineering Sector.

EFCA Barometern tas fram två gånger per år av den europeiska associationen för teknikkonsulter, EFCA, i samarbete med Svenska Teknik&Designföretagen, FRI i Danmark och ORI i Belgien.

Rapporten baseras på enkätundersökningar bland de nationella branschorganisationerna, där Svenska Teknik&Designföretagen är en, och visar den övergripande utvecklingen i Europa.


EFCAbarometerAutumn2017 Cover.JPGEFCA Barometer Autumn 2017:

Teknikkonsultbranschen stabil i Europa
Den senaste EFCA-Barometern visar att branschen har stabiliserat sig och marknaden är god i de flesta länderna i Europa. Framtidsutsikterna är också fortsatt positiva för de kommande sex månaderna.

 


Äldre rapporter

EFCA Barometer Spring 2017

EFCA Barometer Spring 2016

EFCA Barometer Autumn 2015