Branschöversikten / Sector Review

Svenska Teknik&Designföretagen publicerar årligen en detaljerad kartläggning och marknadsöversikt av den svenska arkitekt- och teknikkonsultbranschen med en internationell utblick, Branschöversikten (engelsk version; Sector Review).

Beställning av Branschöversikten 2017
 

COVER_BROV_2017.JPGOrdinarie pris: 500 SEK/st
Medlemspris:   250 SEK/st

Kampanjpris

Vid beställning av minst 5 ex
– senast 14 december

Kampanjpris: 400 kr/st
Medlemspris: 200 kr/st

Moms tillkommer. Porto tillkommer vid beställning av tryckt exemplar.


Om Branschöversikten

Vi fortsätter vårt goda samarbete med organisationerna för teknikkonsulter FRI, FRV, RIF och SKOL i respektive Danmark, Island, Norge och Finland och även med arkitektorganisationerna ATL och  SAMARK i Finland och Island.

I rapporten finns:

 • De 300 största svenska arkitekt- och teknikkonsultkoncernerna med omsättning, antal anställda, resultat, balans och vd
 • Diagram över omsättning och lönsamhet för olika företagsstorlekar
 • Utvecklingen inom olika marknadssegment
 • Separat redovisning av de 50 största arkitektföretagen
 • Separat redovisning av de 50 största industrikonsultföretagen
 • Det senaste årets mest intressanta företagsaffärer
 • Den internationella utvecklingen
 • Utvecklingen i de nordiska länderna
 • De 100 största danska, finska och norska koncernerna samt de 20 största isländska med företagsdata och nyckeltal
 • Nordens 100 största arkitektgrupper
 • De 300 största europeiska koncernerna
 • Europas 50 största arkitektgrupper

Branschöversikten distribueras till våra medlemmar samt övriga företag som medverkar i undersökningen, till media, företags-/börsanalytiker och tongivande intressenter inom sektorn.

En mindre upplaga publiceras på engelska, the Sector Review. Den distribueras till utländska företag och i exportfrämjande syfte till svenska beskickningar, exportkontor, internationella utvecklingsbanker, utvecklingsorganisationer inom EU, förvaltningar inom EG-kommissionen, tongivande internationella tidskrifter med flera.

Tidigare utgåvor

Branschöversikten 2015
Branschöversikten 2014
Branschöversikten 2013
Branschöversikten 2012
Branschöversikten 2011
Branschöversikten 2010
Branschöversikten 2009
Branschöversikten 2008
Branschöversikten 2007
Branschöversikten 2006
Branschöversikten 2005
Branschöversikten 2004
Branschöversikten 2003
Branschöversikten 2002
Branschöversikten 2001
Branschöversikten 2000
Branschöversikten 1999