Marknadsrapporter och statistik

Svenska Teknik&Designföretagen publicerar regelbundet konjunkturrapporter och index för arkitekt- och ingenjörsföretagen.

Lönestatistik

STD-företagen inom Almega har genom Svenskt Näringsliv tillgång till en av Nordens största lönedatabaser.  Därigenom kan vi erbjuda våra medlemmar unik lönestatistik. Statistiken finns i Arbetsgivarguiden och är tillgänglig exklusivt för dig som är medlem.

Länk till Arbetsgivarguiden
 

BranschöversiktenCoverBROVs2016.png

Branschöversikten innehåller en detaljerad och omfattande kartläggning över de ekonomiska förhållandena i branschen och utecklingstendenser i den svenska, nordiska och internationella konsultbranschen. Där redovisas de större svenska, övriga nordiska och internationella aktörerna med uppgifter om omsättning, antal anställda och flera nyckeltal. Rapporten publiceras årligen i december, på svenska och engelska (Sector Review).

Läs mer om Branschöversikten och beställ den här

Read more about the Sector Review and order it
 

InvesteringssignalenInvSignOkt2017Cover.JPG

STD-företagen tar regelbundet temperaturen på branschens marknadsläge uttryckt i termer som orderstock, beläggning i företagen, förväntat orderläge, m.m. Resultatet presenteras tre gånger/år i denna rapport, där vi också ger löpande prognoser för utvecklingen av bygg- och industriinvesteringarna.

Läs mer om Investeringssignalen
 

K84 - Index för konsulttjänster

K84 mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning exklusive mervärdesskatt för konsultuppdrag regleras. K84 produceras av STD-företagen med ett indextal varje månad.

Läs mer om K84
 

Branschkommunikén

Branschkommunikén var en halvtidsversion av Branschöversikten. Den senaste versionen togs fram 2015.

Läs mer