Marknadsrapporter och statistik

Svenska Teknik&Designföretagen publicerar regelbundet konjunkturrapporter och index för arkitekt- och ingenjörsföretagen.

Lönestatistik

STD-företagen inom Almega har genom Svenskt Näringsliv tillgång till en av Nordens största lönedatabaser.  Därigenom kan vi erbjuda våra medlemmar unik lönestatistik. Observera att statistiken är tillgänglig exklusivt för dig som är medlem och du måste vara inloggad för att nå sidan.

Länk till sidan
 

BranschöversiktenCoverBROVs2016.png

Branschöversikten innehåller en detaljerad och omfattande kartläggning över de ekonomiska förhållandena i branschen och utecklingstendenser i den svenska, nordiska och internationella konsultbranschen. Där redovisas de större svenska, övriga nordiska och internationella aktörerna med uppgifter om omsättning, antal anställda och flera nyckeltal. Rapporten publiceras årligen i december, på svenska och engelska (Sector Review).

Läs mer om Branschöversikten och beställ den här

Read more about the Sector Review and order it
 

InvesteringssignalenInvSignCoverOkt2016.jpg

STD-företagen tar regelbundet temperaturen på branschens marknadsläge uttryckt i termer som orderstock, beläggning i företagen, förväntat orderläge, m.m. Resultatet presenteras tre gånger/år i denna rapport, där vi också ger löpande prognoser för utvecklingen av bygg- och industriinvesteringarna.

Läs mer om Investeringssignalen och ladda ned den här
 

K84 - Index för konsulttjänster

K84 mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning exklusive mervärdesskatt för konsultuppdrag regleras. K84 produceras av STD-företagen med ett indextal varje månad.

Läs mer om K84 och ladda ned indexet
 

Branschkommunikén

Branschkommunikén var en halvtidsversion av Branschöversikten. Den senaste versionen togs fram 2015.

Läs mer