Marknadsrapporter och statistik

Svenska Teknik&Designföretagen publicerar regelbundet konjunkturrapporter och index för konsult- och arkitektföretagen.

Övergripande statistik: Arkitekt-, teknikkonsult och industrikonsultbranschen utvecklar samhället


BranschöversiktenCoverBROVs2016.png

Branschöversikten (Sector Review engelsk version) innehåller en detaljerad och omfattande kartläggning över de ekonomiska förhållandena i branschen och utecklingstendenser i den svenska, nordiska och internationella konsultbranschen. Där redovisas de större svenska, övriga nordiska och internationella aktörerna med uppgifter om omsättning, antal anställda och flera nyckeltal. Rapporten publiceras årligen i december, på svenska och engelska.


InvesteringssignalenInvSignCoverOkt2016.jpg

STD-företagen tar regelbundet temperaturen på branschens marknadsläge uttryckt i termer som orderstock, beläggning i företagen, förväntat orderläge, m.m. Resultatet presenteras tre gånger/år i denna rapport, där vi också ger löpande prognoser för utvecklingen av bygg- och industriinvesteringarna.


K84 - Index för konsulttjänster

K84 mäter förändringarna av konsultföretagens kostnader. Med hjälp av indextalen kan fast ersättning exklusive mervärdesskatt för konsultuppdrag regleras. K84 produceras av STD-företagen med ett indextal varje månad.


Branschkommunikén

Branschkommunikén var en halvtidsversion av Branschöversikten. Den senaste versionen togs fram 2015.

Läs mer