För andra året i rad anordnades Konsultdagen – dagen då medlemsföretag, politiker, beslutsfattare och andra aktörer i branschen samlas för att diskutera dess utmaningar och framtid.

Konsultdagen inleddes med att Markus Granlund, vd Semcon och ordförande i Svenska Teknik&Designföretagen, hälsade välkommen.

Konsultdagen_MarkusGranlund.jpg

Moderator för dagen var Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Konsultdagen_MagnusHoij.jpg

Per Schlingmann, föreläsare och författare föreläste på temat "Konsultsektorn och det nya samhället".

KonsultdagenSchlingmann2.jpg

Konsultdagen_Schlingmann6.jpg

Konsultdagen_Schlingmann3.jpg

Konsultdagen_SchlingmannMagnus.jpg

Anna-Karin Hatt, vd Almega, föreläste om "Kunskapsintensiva företag i Sverige".

Konsultdagen_AKH2.jpg

Konsultdagen_AKH3.jpg

AnnaKarinHattMindre.jpg

Tomas Carlssons, vd Sweco, berättade om "Köpet av Grontmij".

Konsultdagen_TomasCarlsson4.jpg

Konsultdagen_TomasCarlsson6.jpg

Konsultdagen_TomasCarlsson5.jpg

I panelsamtal om "Konsultbranschens framtid" medverkade Tomas Carlsson, vd Sweco, Ulla Bergström, kontorschef White, och Markus Granlund, vd Semcon.

Konsultdagen_Panel1b.jpg

Konsultdagen_Panel1c.jpg

Konsultdagen_Ullabergstrom.jpg

Konsultdagen_Panel1f.jpg

KonsultdagenPanel1a.jpg

Henrik Garver, direktör i den danska föreningen FRI, Föreningen av Rådgivande Ingenjörer, berättade om "Den danska konsultmarknaden".

Konsultdagen_HenrikGarver2.jpg

HenrikGarver.jpg

I panelsamtalet "Vad kan vi lära av andra konsultbranschers affärsmodeller?" medverkade Marcus Wideroth, Sherpa Management och vice ordförande i Sveriges Managementkonsulter, Patrik Löwendahl, CTO Avanade Sverige, Martin Petersson, vd Hallvarsson & Halvarsson, och Jeanette Saveros, vd Arcona.

Konsultdagen2016Panel2d.jpg

KonsultdagenPanel2b.jpg

KonsultdagenPanel2c.jpg

Konsultdagen_Panel2e.jpg

I det sista panelsamtalet "Samhällsbyggandets yttre ramar" medverkade Eva Nygren, chef verksamhetsområde Investering, Trafikverket, och Anders Sjelvgren, avdelningschef med ansvar för bl.a. hållbara städer och strategisk planering, Boverket.

KonsultdagenPanel3.jpg

Konsultdagen_EvaNygren.jpg

Konsultdagen_Boverket.jpg

Konsultdagen anordnades för andra året i rad. Plats: 7A, Odenplan, Stockholm.

Konsultdagen_Publik.jpg

Eftermiddagen avslutades med en mingelbuffé.

KonsultdagenMingel1.jpg

KonsultdagenMingel2.jpg

Stort tack till alla som kom till Konsultdagen 2016!

foto: Anette Persson