En eftermiddag med internationella utblickar och kloka diskussioner om branschens utveckling i Sverige. Så kan Konsultdagen sammanfattas.

Tisdagen 19 maj genomfördes Konsultdagen 2015.

– Jag tycker att det var en lyckad dag och jag hoppas att alla som var där fick med sig ny kunskap därifrån, säger Magnus Höij, STD-företagens vd.

Eftermiddagen ägnades åt några av branschens stora utmaningar: konsolideringen, internationaliseringen och digitaliseringen.

Båda de internationella talarna Paul Zofnass, vd för EFCG i New York, och John A. Murphy, vd för WSP EMEIA, pekade på att globaliseringen är en stark trend. Av detta följer också en konsolideringstrend i branschen.

JohnMurphy0
John A. Murphy (t.h. på bilden) menar att konsolideringen är kunddriven eftersom det finns en önskan från kunderna att de bästa globala lösningarna ska finnas på de lokala marknaderna. Komplexa megaprojekt driver också på utvecklingen, eftersom de kräver stora resurser.

PaulZofnass1
Paul Zofnass lyfte fram att branschen som helhet haft tillväxt sedan 1990, när han började följa branschen. Tillväxten har varit högre än den amerikanska BNP-utvecklingen under samma period.

PanelModerator
I paneldiskussionen betonades att konsulterna både vill och måste kliva fram och ta större plats i debatten. Bättre samverkan mellan högskolor/universitet och näringsliv var en annan viktig punkt som lyftes fram. (Från vänster: Jeanette Saveros, Hifab, Cecilia Norberg, Semcon, Ulla Bergström, White arkitekter och Ulrika Grundström, Tyréns)

CatharinaElmsaterSvard
Dagens sista samtal var mellan förra infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd och STD-företagens vd Magnus Höij. Samverkan med andra länder och fler och bra inhemska företag i Sverige var Elmsäter-Svärds recept för hur branschen ska möta de utmaningar konsolideringen, internationaliseringen och digitaliseringen innebär.

Medverkande och program

Internationella trender
Paul Zofnass, President, EFCG

Konsultjättens perspektiv
John A. Murphy, President and CEO, WSP EMEIA

Paneldebatt: Hur utvecklas konsultbranschen i Sverige?
Jeanette Saveros, vd, Hifab, Cecilia Norberg, Division Manager, Semcon, Ulla Bergström, White arkitekter, Ulrika Grundström, Tyréns

Reflektioner framåt och bakåt
Catharina Elmsäter-Svärd, tidigare infrastrukturminister