Konsultdagen 2016: Utmaningar och framtid

Konsultdagen – dagen då medlemsföretag, politiker, beslutsfattare och andra aktörer i branschen samlas för att diskutera dess utmaningar och framtid.


Konsultdagen2016ApsisHuvud.jpgCollageMedverkandeKonsultdagen2016rev.jpg

Konsultdagen 2016 gick av stapeln tisdagen den 17 maj på 7A Odenplan, Stockholm


Konsultsektorn och det nya samhället
- Per Schlingmann, föreläsare och författare

Kunskapsintensiva företag i Sverige
- Anna-Karin Hatt, vd Almega

Köpet av Grontmij
- Tomas Carlsson, vd Sweco

Konsultbranschens framtid – panelsamtal
- Tomas Carlsson, vd Sweco
- Ulla Bergström, kontorschef White
- Markus Granlund, vd Semcon och ordförande i STD-företagen

Den danska konsultmarknaden
- Henrik Garver, direktör Föreningen av Rådgivande Ingenjörer

Vad kan vi lära av andra konsultbranschers affärsmodeller?
- Marcus Wideroth, Sherpa Management och vice ordförande i Sveriges Managementkonsulter
- Patrik Löwendahl, CTO Avanade Sverige
- Martin Petersson, vd Hallvarsson & Halvarsson
- Jeanette Saveros, vd Arcona

Samhällsbyggandets yttre ramar
- Eva Nygren, chef verksamhetsområde Investering, Trafikverket
- Anders Sjelvgren, avdelningschef med ansvar för bl.a. hållbara städer och strategisk planering, Boverket

Moderator
- Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen