Hållbar samhällsbyggnad

Som skapare av och problemlösare i det fysiska samhällets utveckling har våra medlemsföretag en viktig uppgift att fylla. För sina kunder, för Sverige och för att uppnå klimatmålen. Det hållbara samhället står på ”agendan” och i varje uppdrag handlar det om att ta hänsyn och skapa rätt förutsättning – även i det långa perspektivet.

I STD-företagens projekt för hållbarhetsfrågor medverkar experter från medlemsföretag i syfte att sprida kunskap, föra debatt och ta fram underlag. Tillsammans med kansliet medverkar de vid olika konferenser – både nationellt och internationellt.

Rapport: Hållbar utvecklingframsida_STD_Position_Paper

- Samverkan, system och synergier

Rapporten är framtagen av STD-företagens temagrupp Sustainability. Syftet med rapporten är att belysa behovet  av att gå från ord till handling. Vi har alla fakta och vet vilka utmaningar vi står inför. Lösningen ligger i ökad samverkan och övergripande systemlösningar för att skapa synergier och en hållbar utveckling i ett samhälle där människor vill arbeta, leva och bo.

Läs rapporten (pdf)
Rapporten är översatt till engelska.


Rapport: Energieffektivisering Energieffektiviseringsrapport.JPG

Riksdagen har beslutat om nationella mål för energieffektivisering i bebyggelsen. Energianvändningen per uppvärmd byggnadsarea ska minska med 50 % till 2050 jämfört med 1995 - med delmålet 20 % till 2020. För att undvika inlåsningseffekter bör vi redan nu sikta på 50-procentsmålet. I denna rapport identifieras hinder för energieffektivisering av befintliga flerbostadshus och förslag till åtgärder presenteras.

Rapporten har tagits fram av en projektgrupp bestående av representanter från STD-företagen, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Byggmaterialindustrierna.

Läs rapporten (pdf)