Här listar vi några av de seminarier som våra medlemsföretag är med och arrangerar i Almedalen 2015. Klicka på respektive seminarium för att läsa mer.

Måndag 29 juni

08:00 - 09:15, WSP m fl
Vardagens infrastruktur – hur ska den organiseras och finansieras?

13:20 - 15:30, WSP m fl
Sverige behöver en ny bostadspolitik

Kl 15.00-16.30, Sweco m fl
Göteborg 2070 – navet i Skandinavien

Tisdag 30 juni

08:30 - 09:30, White arkitekter
Klarar branschen marshmallow-testet? Varför vissa lyckas med hållbar stadsplanering

09:00 - 09:55, Tengbom arkitekter
Medborgardialog: for show eller på riktigt? Så kan digitalisering och big data skapa hållbarhet

11:00 - 12:00, Nyréns Arkitektkontor
Aktion Miljon – om miljonprogrammets inneboende potential

12:00 - 13:00, Tyréns
Hur kan explorativa metoder främja hållbarhet i stadsutvecklingsprocessen?

12:15 - 13:00, WSP m fl
Vision Stockholmsbågen – en världsledande framtidslösning för kollektivtrafik

14:15 - 15:15, WSP m fl
Vardagens infrastruktur – så kan vi säkra långsiktighet kring skollokaler

16:00 - 17:00, White arkitekter
Ekosystemtjänster – ett måste i den levande och robusta staden

17:00 - 17:45, Sweco
Infrastruktur med människan i centrum – hur kan ett socialt fokus förändra framtidens samhälle?

Onsdag 1 juli

09:00 - 09:55, Tengbom arkitekter
Det aktivitetsbaserade samhället och boendet – globalisering, urbanisering och digitalisering

10:00 - 11:00, Sweco m fl
Hur mår kommunerna? Faktorer och utvecklingsmönster som påverkar den lokala samhällsstrukturen

15:45 - 16:30, Ramböll
Från markpris till stadskvaliteter; hur får vi värdeskapande stadsbyggnad?

16:45 - 17:30, Ramböll
När tåget går – vad betyder infrastruktursatsningar för stadsutvecklingen?

17:00 - 17:45, Sweco
Hur skulle resandet i staden se ut om du fick bestämma?

Torsdag 2 juli

08:00 - 09:15
WSP, Tengbom arkitekter m fl
Miljonprogrammen levererar lösningen till hållbara städer

13:00 - 13:40, Ramböll
Så skapar vi en bättre barn- och ungdomsvård

14:00 - 14:40, Ramböll
Platsens betydelse för innovationskraft – hur planerar vi för världsledande innovationsmiljöer?

15:00 - 16:00, Sweco m fl
Göteborg 2070 – navet i Skandinavien