Svenska Teknik&Designföretagen i Almedalen 2015

Almedalen2015B
foto: Anette Persson

Samhällsplanering och nyindustrialisering

STD-företagen var på plats under Almedalsveckan för att förmedla kunskap om våra medlemmars olika bidrag till samhällets utveckling. I år arrangerade vi två seminarier i egen regi på temat "Samhällsplanering och nyindustrialisering" samt ett seminarium tillsammans med bl.a. Sveriges arkitekter.

Webbsändning av seminarierna

Se STD-företagens seminarier i efterhand nedan.

Tre seminarier


Hur skapar vi kommersiella drivkrafter för hållbar stadsutveckling?


Måndagen den 29 juni • kl 11.00-12.15
Plats: Strandvägen 4, Almegas tält, Wisby Strand

 

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet blir allt viktigare för att klara de utmaningar och möjligheter som urbaniseringen ställer oss inför. Det ställer nya krav på både offentliga och kommersiella aktörer. Hur kan vi skapa drivkrafter för alla parter som leder till långsiktig hållbarhet?

Medverkande
Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson Moderaterna
Anders Sandoff, universitetslektor Göteborgs universitet
Sarah Bragée, Tyréns
Emma Hult, bostadspolitisk talesperson Miljöpartiet
Åsa Bergman, vd Sweco Sverige

Moderator
Magnus Höij, STD-företagen


Så skapar vi innovationer för en socialt klimatsmart livsmiljö till år 2025


Måndagen den 29 juni • kl 16.30-18.00
Plats: Strandgatan 16A, Arkitekturträdgården

SeminariebildAlmedalen2015

Vi måste tredubbla tempot i bostadsbyggandet och samtidigt skapa en klimatfrämjande & socialt inkluderande livsmiljö. För att klara det behövs innovationssatsning för kunskapsutveckling i tidiga skeden av stadsutvecklingen. Agenda Livsmiljö är ett förslag till nationell strategisk innovationsagenda.

Medverkande
Jacob Sahlqvist, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter
Magnus Höij, vd, Svenska Teknik&Designföretagen
Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna
Per Haupt, stadsarkitekt, Eskilstuna
Katja Grillner, dekanus, KTH
Joakim Tiséus, enhetschef, Vinnova
Carl Mossfeldt, moderator, Rework
Bengt Andrén, NAISvefa
Lars Marcus, professor, Urban Design, Chalmers
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad


Vad kan de kunskapsintensiva företagen lära av industrin?


Tisdagen den 30 juni • kl 09.30-11.00
Plats: Strandvägen 4, Almegas tält, Wisby Strand

 

Svensk industri har skapat tillväxt och välfärd. De senaste åren har dock industrin tappat jobb i Sverige. Kunskapsintensiva företagstjänster ökar, i Sverige och som andel av exporten. Hur kan industri och kunskapsintensiva företag samverka så att en nyindustrialisering av Sverige blir framgångsrik?

Medverkande
Magnus Meyer, vd, WSP Sverige
Markus Granlund, vd, Semcon
Per-Olof Brehmer, professor, Linköpings universitet
Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson, Centerpartiet
Anders Persson, Näringspolitisk chef, STD-företagen

Moderator
Magnus Höij, STD-företagen