ALMEDALEN 2014 – SMARTARE SAMHÄLLSPLANERING OCH FORSKNING

Almedalen_660px.png

Svenska Teknik&Designföretagen i Almedalen 2014

STD-företagen är på plats under Almedalsveckan för att förmedla kunskap om våra medlemmars olika bidrag till samhällets utveckling. Vi arrangerar två seminarier om samhällsplanering och ett som tar upp hur forskningsmedel kan användas på ett smartare sätt. Dessutom bjuder vi in till ett mingel.

Du kan välja mellan att se seminarierna på plats i Visby eller på vår webb –  i realtid alternativt i efterhand.

Tre seminarier

AlmedalenPluggannons

SEMINARIERNA STREAMADES – SE DEM I EFTERHAND NEDAN.


Måndagen 30 juni • kl 8.00-9.15 (frukost från 7.30)

Det framtida samhällsbyggandet – vem beställer och vem utför?

Det pågår en rollförskjutning inom samhällsbyggandet och alla yrkesroller påverkas. Såväl planeringsprocesser som politiska processer påverkas. Hur kan en överenskommelse om framtidens planeringsarbete och metoder se ut? Hur påverkas planeringsfrågorna av medfinansiering från privata aktörer? Läs mer

Seminariet streamades - se det här >
Seminarie1ALMEDALEN2014


Onsdag 2 juli • kl 8.00 - 9.15 (frukost från 07.30)

Hur kan tjänsteföretag bättre bidra till att näringslivsnära forskning utvecklas?

Hur främjar vi tjänsteforskning och entreprenörskap med de nya förutsättningar och krav som vår omvärld ställer? Hur utvecklar och använder vi bättre den innovationskraft och den forskningskompetens som finns i tjänsteföretagen? Läs mer

Seminariet streamades - se det här >
Seminarie2ALMEDALEN


Onsdagen 2 juli • kl 16.00-17.30, avslut med mingel

Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter om du blir samhällsbyggnadsminister kommande mandatperiod?

Vi står inför stora samhällsutmaningar, bostäder och infrastruktur är bara en av dessa. Många frågor hanteras i befintliga stuprör. Synergier och samverkan blir inte av i den omfattning som det finns potential för. Vilka politiska initiativ behövs för bättre samordning av byggande och infrastruktur? Läs mer

Seminariet streamades - se det här >
Seminarie3ALMEDALEN

AlmedalenAnnons