Svenska Teknik&Designföretagen i Almedalen 2013

Almedalen_660px.png

STD-företagen var på plats i Visby under Almedalsveckan för att delta i dialogen och förmedla kunskap om våra medlemsföretags bidrag till samhällets utveckling och vilka förutsättningar som gäller för denna typ av företag. Den förändrade synen på kunskapsintensiva tjänsteföretag har ytterligare öppnat för samtal med politiker och beslutsfattare. Nu handlar det om att ta tag i de möjligheter som skapas och visa vägen till en hållbar samhällsutveckling.

I år arrangerade vi två välbesökta seminarier tillsammans med Sveriges Arkitekter. Ett där vi lyfte frågan om balansen mellan kvalitet och kvantitet i stadsbyggandet. Och ett om hur arkitekturen han bidra till innovativt samhällsbyggande. Dessutom bjöd vi in till ett innovativt mingel för att ge nya perspektiv på idéskapande, innovation och den kreativa processen.

Seminarierna och den innovativa showen webbsändes.

Två seminarier och ett innovativt mingel


Tisdagen 2 juli • kl 17.30-18.30 (mingel 18.30-19.00)

QIMBY! Om kvalitet och kvantitet i stadsbyggandet!

Arrangör: STD-företagen och Sveriges Arkitekter

Alla pratar om att våra städer måste växa, men få pratar om hur. Hur, vad och var vi bör bygga för att skapa långsiktigt hållbara städer som vi kan var stolta över. Det är inte längre frågan om Yimby eller Nimby, det handlar om Qimby: Kvalitet i mitt kvarter. 

Läs mer  om seminariet - och se webbsändningen >>


Fredag 5 juli • kl 8.00 - 9.15 (med frukost från 07.30)

Hur kan arkitekturen bidra till ett innovativt samhällsbyggande?

Arrangör: STD-företagen och Sveriges Arkitekter

Hur vi bor och lever i framtidens resurseffektiva samhälle och hur det kan gestaltas behöver belysas för att få igång bo(stads)byggandet. En diskussion om vad Sverige kan lära sig av danska Realdania-fondens satsning på innovation i byggandet.

Läs mer om seminariet - och se webbsändningen >>


Onsdagen 3 juli • kl 20.00-21.00

Innovativ show om den kreativa processen

Arrangör: STD-företagen

Vi bjuder på mingel och en högteknologisk upplevelse där magi, verklighet och fantasi blandas i ett högt tempo. Innovat1on är en visuell utmaning som presenterar olika perspektiv på den kreativa processen. Häng med D1gits - teamet bakom Stockholm Ipad Act i ett undersökande kring vart kreativitet växer, hur man vattnar, gödslar och beskär fantasi, och hur man skördar frukterna.

Läs mer - och se showen här >>