YH-utbildning till VVS-konstruktör beviljad

Utbildningen är framtagen av STD-företagens Temagrupp Installation tillsammans med Campus Nyköping.

Temagrupp Installation har länge arbetat med att få till en Yrkeshögskoleutbildning (2 år) inom området VVS-konstruktion, då det råder stor brist på den typen av kompetens i branschen. Gruppen har tillsammans med Campus Nyköping tagit fram utbildningen, som förra året fick avslag men beviljades i år. Det betyder att utbildningen startar till hösten.

Gruppen har också tagit fram en utbildning för El-konstruktör som startade hösten 2013 och pågår för fullt.

Läs mer om den beviljade YH-utbildningen VVS-konstruktör