Välkommen till ett nytt std.se!

Std.se har fått nytt utseende och bättre funktionalitet. Nyheter, våra viktiga påverkansområden, marknadsinformation och verktyg finns här men som du märker finns de i annan form och på nytt sätt.

Förändringen av webbsidorna gjorde vi efter att ha intervjuat besökare av olika slag – medlemmar, politiker, journalister med flera. De ville alla ha lättare att hitta det de sökte.

Så målet med nya std.se är att du ska hitta bättre. Vi har byggt ett modernare sök och sett till att det finns många olika vägar till informationen. Under hösten kommer vi fortsätta att lägga till flera smarta lösningar.

Har du andra frågor kan du vända dig till:
Saga Hellberg, kommunikation
tfn 08-762 67 06

eller

Helena Arvidsson, webbredaktör
tfn 08-762 67 7