Vägledning om mutbrott

Svensk lag innehåller bestämmelser om brott som kallas tagande av muta och givande av muta. Brottet tagande av muta begås när en arbetstagare eller uppdragstagare tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för tjänsteutövningen. Brottet givande av muta begås istället av den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån till en arbetstagare eller uppdragstagare.

STD-företagen har tagit fram en vägledning om mutbrott. Vägledningen är en sammanställning av relevant litteratur på området. Den syftar till att ge anställda hos STD-företagens medlemsföretag indikationer på när en förmån är tillbörlig respektive otillbörlig i vilka situationer man särskilt ska se upp.

Länk till sidan - Vägledning om mutbrott >>

Notera att du måste logga in för att få tillgång till informationen.