Uppdatering av Yrkesklassificeringar 2014

SCB har beslutat att offentlig statistik som innehåller uppgifter om yrke från och med 2014 ska baseras på den nya klassifikationen SSYK 2012. Därför har Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna moderniserat Näringslivets Yrkesklassifikation som baseras på SSYK 2012. Den tidigare standarden från 1996 kommer därmed att utgå.

Detta innebär att uppgifter om yrke för företagets samtliga medarbetare behöver uppdateras till den nya standarden. Läs mer om detta på Svenskt Näringslivs hemsida.

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av ditt företags medlemsorganisation. Lönestatistiken används bland annat vid förhandlingar med fackförbunden och vid rådgivning till företagen.

Den nionde september genomförs, hos Svenska Teknik&Designföretagen i Stockholm, ett informationsmöte avseende statistik för STD-företagens område.

Program och anmälan