Universitetskanslersämbetet har utvärderat ingenjörs- och teknikvetenskapsutbildningarna

De skolor och utbildningar som har fått omdömet ”bristande kvalitet” är till större delen kandidatutbildningarna på de mindre lärosätena. De har nu ett år på sig att förändra utbildningen så den klarar UKÄs krav.

Den genomförda utvärderingen grundar sig enbart på – förutom egenutvärdering av lärosätet – om uppsatsen/exjobbet lever upp till de vetenskapliga målen. Inte vilken nytta respektive utbildning ger företagen eller om de gör studenterna mer anställningsbara. STD-företagen tycker att arkitekt- och ingenjörsutbildningarna, som är yrkesutbildningar, ska utvärderas på fler parametrar än så. T ex samverkan med näringslivet.

Att det också är svårt för de mindre lärosätena har att göra med att de har mindre antal disputerade lärare och mindre möjlighet till forskning, vilket är helt naturligt. Vi kommer att träffa de programansvariga för de 3-åriga byggingenjörsutbildningarna i december och höra hur de resonerar.

Har du kommentarer, frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Saga Hellberg.

Läs pressmeddelandet från UKÄ 

 Läs mer om ”våra” utbildningar