Treårigt sifferlöst avtal - Svenska Teknik&Designföretagen fortsätter ligga i arbetsmarknadens framkant

Tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter har Svenska Teknik&Designföretagen tecknat ett treårigt avtal som omfattar c:a 700 företag och drygt 32 000 anställda.

– Vi har träffat ett treårigt avtal med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter som lägger grunden för en fortsatt bra utveckling inom branschen, säger Veronica de Bourgh, avtalsansvarig Svenska Teknik&Designföretagen. Parterna är överens om att fortsätta med en lönebildning som bygger på företagens förutsättningar och medarbetarnas insatser, genom att träffa sifferlösa avtal om lönebildning.

Parterna är överens om att under våren inleda ett arbete om det gränslösa arbetet, dagens och morgondagens arbetsmarknad ställer andra krav på företag och medarbetare. Vi vill se på arbete och fritid ur ett nytt och förutsättningslöst perspektiv.

Avtalen löper mellan den 1 april 2013 – 31 mars 2016 och omfattar c:a 700 företag och drygt 32 000 anställda.

Avtalet med Unionen är ännu inte klart. Förhandlingar pågår. Kommande förhandlingsdagar är den 30 april samt den 13 maj 2013.

Läs mer på Almegas webbsida