Tillväxten i tjänstesektorn går ned mot noll

Almegas tjänsteindikator för Q4 2012, tyder på omkring nolltillväxt för tjänsteproduktionen inom näringslivet under fjärde kvartalet i år.

Läs Almegas tjänsteindikator Q4 2012, så får du veta hur det ser ut just nu inom tjänste-, pris- och arbetsmarknadsområdena.