Teknikkonsultbranschen har medvind – prisutvecklingen största utmaningen

Fortsatta bygginvesteringar och infrastrukturinvesteringar borgar för att de bygg- och anläggningsorienterade företagen har fullt upp ett tag framöver. Förbättrad efterfrågan, framförallt från hemmamarknaden, på industrins produkter bidrar till industrikonsulternas ökade orderingång. Förbättrad tillväxt på viktiga exportmarknader kan ge ytterligare skjuts på uppdragsvolymen inom kort.

Tydligaste tendenserna i undersökningen:

  • Arkitekterna registrerade ett något bättre orderläge jämfört med i senaste undersökningen.
  • Teknikkonsulterna inom bygg och anläggning registrerade högsta noterade orderstocksindex hittills.
  • Industrikonsulternas orderläge förbättrades för sjätte undersökningen i rad.
  • Samtliga verksamhetsområden förväntar sig en fortsatt förbättring av orderläget.
  • Lönsamheten förbättras under 2015 för samtliga verksamhetsområden, enligt preliminära uppgifter.
  • Svårigheten att få rätt arvode för rätt kompetens anses vara den främsta utmaningen för företagens utveckling.
  • Kompetensförsörjningen anses vara den näst största utmaningen för företagens utveckling.
  • Kompetensbristen bromsar produktivitetsutvecklingen inom sektorn.

Läs pressmeddelande.

Läs hela rapporten (pdf).