Sverige behöver en samhällsbyggnadsminister

Det skriver medlemmar i STD-företagens temagrupp Sustainability i debattartikel i Ny Teknik. I artikeln pekas det på att det borde satsas mer resurser på planeringen i städerna för att sänka livscykelkostnader och minska miljöpåverkan.

"Den regering som bildas efter valet måste ta ett samlat hållbarhetsgrepp kring våra gemensamma investeringar i samhällsbyggnad. Det finns ett skriande behov av åtgärder, som leder mot ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. Samhällsbyggandet är en nyckelfunktion i det arbetet."

Läs hela artikeln på Ny Tekniks webbplats.

Läs om STD-företagens temagrupper.