Svenska Teknik&Designföretagen ökar sitt fokus på hållbarhetsfrågorna

Konsultsektorn, både landets arkitekter och rådgivande ingenjörer, har alltid jobbat med hållbarhet som ett ledord och riktmärke. Frågor om miljö, samhällsklimat, demokrati, säkerhet och tilltro är perspektiv som vävs in i varje uppdrag. Oavsett om det handlar om att konstruera broar, rita hus, hjälpa Volvo med designfrågor eller att planlägga nya städer. Svenska Teknik&Designföretagen ökar därför sitt fokus på hållbarhetsfrågorna.

- Hållbarhet är en väldigt tydlig profilfråga för hela samhällsbyggnadssektorn, i synnerhet för oss konsulter, säger Magnus Höij, vd för Svenska Teknik&Designföretagen.

Därför stärker nu Svenska Teknik&Designföretagen ytterligare sitt arbete i denna fråga för branschen och inrättar ett nytt projekt för just hållbarhetsfrågor. Projektet bygger vidare på den expertgrupp för Sustainability som funnits tidigare.

- Inom ramen för projektet kommer vi under våren se till att ytterligare stärka bilden i Sverige att hållbarhet är en central del i hela konsultsektorn, säger Anders Persson, näringspolitisk chef för Svenska Teknik&Designföretagen och projektledare för satsningen.

Frågor om internationellt samarbete kring hållbarhet är en annan viktig fråga, inte minst samverkan med våra gemensamma internationella organisationer: EFCA, som är den europeiska lobbyorganisationen för teknikkonsulter, och FIDIC, som är den globala teknikkonsultorganisationen. Sverige är idag väl representerat i bland annat FIDICs arbetsgrupp för hållbarhet.

Anders Persson, kommer att samordna projektet. Just nu har hållbarhetsrådet representanter från Tengbom, WSP, White Arkitekter, Hifab, Norconsult, Tyréns och Sweco.