Svenska Teknik&Designföretagen i projekt för att digitalisera byggbranschen

STD-företagen deltar i ett nytt initiativ för att stärka digitaliseringen av byggsektorn. Projektet, som går under namnet Bygg4.0, har beviljats stöd av Vinnova för att genomföra en förstudie.
- Det är uppenbart att digitaliseringen kommer att påverka byggbranschen i grunden, säger Magnus Höij, vd för STD-företagen.

- Det är viktigt för oss som bransch att nära följa utvecklingen och förstå hur utvecklingen påverkar de processer som våra företag är en vital del av. Våra företag har redan en helt central funktion i hela byggprocessen. Allt talar för att den blir ännu viktigare, när byggandet blir mer industrialiserat och digitaliserat. Men vi behöver förstå bättre hur de nya arbetsformerna ser ut.

- Redan idag finns flera projekt inom byggsektorn som adresserar digitaliseringen. Men detta projekt tar ett helt nytt grepp och försöker hitta ny inspiration från andra branscher. Det är mycket viktigt att vi lär av andra. Det tror jag även att köpare och omvärld förväntar sig av oss.

Läs mer om projektet på build40.com

För ytterligare information om projektet, kontakta Lars Albinsson, lars.albinsson@maestro.se, 070-592 70 45.