Svenska Teknik&Designföretagen deltar i FN-möte i Quito

I dag samlas representanter från hela världen i Quito, Ecuador, för att säkerställa ett fortsatt politiskt engagemang för hållbar bostads- och stadsutveckling.

Urbaniseringen går rekordfort och städer växer snabbt över hela världen. 2050 beräknas fyra av fem personer att bo i städer. Målet med FN-mötet ”Habitat III” som äger rum 17-20 oktober i Quito är att sätta globala standarder för hur man skapar en hållbar stadsutveckling. Till det behövs avancerat arkitekt- och ingenjörskunnande och STD-företagen har bjudits in för att delta i mötet. Förberedelserna för mötet har pågått under längre tid och resultatet och vägen framåt summeras i dokumentet ”The New Urban Agenda”

- Svenskt arkitekt- och ingenjörskunnande och hur vi utvecklar våra städer och samhällen har fått ett starkt internationellt erkännande. Våra medlemsföretag är världsledande inom hållbar stadsutveckling och deras kompetens efterfrågas över hela världen. Detta är något vi ska vara stolta över. säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Flera av STD-företagens medlemmar, White, Tengbom och Tyréns, kommer också att delta på FN-mötet som en del av den svenska delegationen under ledning av bostadsminister Peter Eriksson.

- Detta är ett unikt tillfälle för oss att vara med och påverka den globala utvecklingen och dela med oss av vår kunskap inom området, säger Anders Persson, näringspolitisk chef Svenska Teknik&Designföretagen.

STD-företagens medlemmar ligger i framkant vad gäller att ta fram helhetslösningar för hållbara städer, bostäder och infrastruktur. Det är viktigt att skapa städer och samhällen där människor vill leva, arbeta och bo. Där byggnader och infrastruktur blir en integrerad del som tar tillvara på miljön och bidrar till att vi hushållar med våra resurser och skapar väl fungerande sociala miljöer.

- Här kan arkitekt- och ingenjörsföretagen verkligen göra skillnad. Något de gör idag, inte bara i Sverige, utan världen över, säger Magnus Höij.

Svenska företag som deltar i mötet är Ericsson, Tengbom, Tyréns och White.

För frågor kontakta:

Näringspolitisk chef, Anders Persson, Tel: +46 (0)70 509 69 17
Kommunikationschef, Linnea Kvist, Tel: +46(0)70 590 34 45