Almega Konjunkturrapport: Svensk ekonomi tappar tempo, tillväxten bromsar in

Efter förra årets starka tillväxt i svensk ekonomi talar mycket för en gradvis inbromsning i år och nästa år. Almega bedömer i sin Konjunkturrapport, att Sveriges BNP-tillväxt kommer att mattas av från förra årets 4,1 procent, till 3,4 procent i år och 2,4 procent 2017. Förklaringen är flaskhalsar inom främst kunskapsintensiva tjänstebranscher och byggindustrin som bromsar tillväxten.

- Med den här utvecklingen riskerar vi inte bara att få minskad tillväxt och lägre konkurrenskraft. Även jobbtillväxten kommer att bromsa in i år och nästa år, mycket till följd av de ökade matchningsproblemen. Sverige kommer också att gå miste om utveckling av nya produkter och tjänster och framförallt kommer ännu fler jobb att försvinna när företagen vänder sig utomlands. Även hushållskonsumtionen kan väntas bli svagare på grund av detta, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Läs pressmeddelande från Almega och ladda ner rapporten här.