Strategiska innovationsområden - utlysning SIO-program våren 2013

VINNOVA och Energimyndigheten uppmanar nu att skicka in ansökan inom ”Strategiska innovationsområden - utlysning SIO-program våren 2013”. Utlysningen är ett erbjudande att etablera och genomföra program för strategiska innovationsområden, SIO-program. Ansökningarna till SIO-programmet bygger på de strategiska forsknings- och innovationsagendor för samhällsbyggnadssektorn som VINNOVA finansierat och där arbete pågått sedan förra sommaren.

VINNOVA och Energimyndigheten uppmanar nu att skicka in ansökan inom ”Strategiska innovationsområden - utlysning SIO-program våren 2013”. Utlysningen är ett erbjudande att etablera och genomföra program för strategiska innovationsområden, SIO-program. Ansökningarna till SIO-programmet bygger på de strategiska forsknings- och innovationsagendor för samhällsbyggnadssektorn som VINNOVA finansierat och där arbete pågått sedan förra sommaren.

Utlysningen är den första i en serie utlysningar under perioden 2013-2016. Energimyndigheten och VINNOVA deltar med medel i utlysningen, som görs inom satsningen Strategiska innovationsområden.

Ett SIO-program kan sträcka sig längre än till 2016, dock finns ingen garanti för finansiering efter 2016. Det offentliga stödet till ett enskilt SIO-program kan ligga mellan 10 och 50 miljoner kronor per år.

För att möjliggöra för beviljade SIO-program att snabbt komma igång, kommer VINNOVA och Energimyndigheten att redan under 2013 finansiera projekt och aktiviteter. För detta finns en budget på 150 miljoner kronor för 2013. Sista ansökningsdag är den 16 april.

Information om hur man ansöker och den fullständiga utlysningstexten finns på VINNOVAS webbplats.