Stort behov av teknikkonsulter

En artikel i tidningen Ny Teknik rapporterar om att behovet av ingenjörer är fortsatt stort. Tidningen har i en enkät frågat 36 företag om deras rekryteringsbehov.

Sammanlagt finns ett rekryteringsbehov på 6 400 ingenjörer bland de 27 företag som besvarat enkäten. Behovet av teknikkonsulter är stort. Av de 6 500 ingenjörerna utgör teknikkonsulterna 2 600 stycken.

STD-företagen arbetar långsiktigt med att göra teknikkonsulterna mer kända och öka attraktionskraften för yrkesrollen i hela utbildningssystemet, från grundskola upp till universitets-/högskolenivå. Ett exempel är STD-företagens Yngreråd som arbetar med projektet att vidareutveckla kommunikationen med ungdomar för att locka dem till branschen, genom att öka synligheten för teknikkonsulter på högskolorna. Läs mer om detta i blogginlägget "Så når vi framtidens teknikkonsulter".

Artikeln i Ny Teknik finns att läsa här