Messingenhuset tog hem Stora Samhällsbyggarpriset 2012

Årets prestigefyllda pris gick till Upplands Väsby kommun för byggnaden Messingen vid Väsby station. ”För ett effektivt användande av samhällets resurser som resulterat i ett stort bidrag till en levande, lärande och hållbar stadsmiljö” lyder motiveringen.

Messingenhuset.png

Byggherre:     Hemsö Fastighets AB
Arkitekt:         White arkitekter AB
Entreprenör:  Peab Bostad AB
Brukare:         Upplands Väsby kommun

Messingenhuset är en ny skola som är integrerad med den kommunala musikskolan, kommunbiblioteket, lokaler för idrott med multifunktioner för samlingar, evenemang och föreställningar samt en gemensam entré och café för att kunna serva en framtida expansion.

Övriga nominerade till priset var Clarion Hotel Post i Göteborg, Kulturhuset Sprira i Jönköping och Gravitationsdestilleriet i Gävle.

Bakom Stora Samhällsbyggarpriset står Svenska Teknik&Designföretagen, Byggherrarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Byggmaterialindustrierna, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svensk Betong.

Stora Samhällsbyggarpriset ska tilldelas en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen. Det innebär att såväl det färdiga resultatet som den process som lett fram till detta, skall studeras och värderas. Syftet med priset är att bredda synen från att bara bygga, till att skapa samhälleliga värden. Utvärderingen görs utifrån aspekterna samhällsnytta, arkitektur, teknik, hållbarhet, samverkan, förnyelse och effektivitet.

Priset delades ut första gången 2006 och gick till ombyggnadsprojektet Östra Gårdsten i Göteborg. 2007 var det anläggningsprojektet Götaleden som vann priset. 2008 gick det till Uppsala Konsert & Kongress. 2009 var det Hus Vänerns tur att vinna. 2010 blev bostadsprojektet Limnologen i Växjö mottagare av Stora Samhällsbyggarpriset. 2011 vann Citytunneln i Malmö priset.

Läs mer om Stora Samällsbyggarpriset >>