STD-företagen omorganiseras och skapar nya roller

För att öka synligheten för konsultbranschen och öka tempot i vår kommunikation kommer STD-företagens kansli att omorganiseras från den 1 februari. Organisationen ändras så att tre nya roller skapas: kommunikationschef, näringspolitisk chef och en branschutvecklingschef.

Kommunikationschefen kommer att ansvara för all kommunikation, både intern och extern från branschorganisationen, inklusive lobbying och andra påverkansåtgärder. Jonas Falk kommer ta denna roll.

Den näringspolitiske chefen ansvarar för det lobbyingarbete kring branschens bidrag inom arkitektur, bygg, infrastruktur och industri. Näringspolitisk chef blir Anders Persson.

Branschutvecklingschefen kommer att vara ansvarig för det påverkansarbete som gäller branschens interna arbete, inklusive konsultrollen i stort, affärsmodeller,​ branschetik samt forskning och utveckling. Denna roll kommer att formas under våren och besätts initialt inte.

Vd, Magnus Höij, kommer utöver den utåtriktade rollen som talesperson för branschen, också att vara ansvarig för det internationella samarbetet, lönebildningsfrågor samt kompetensförsörjning.

Bakgrunden till förändringarna är den nya verksamhetsplan som styrelsen beslutade om i höstas, där just det utåtriktade arbetet lyfts fram tydligt.

STD-företagen kommer också att eftersträva samverkan med Almega i frågor där vi har samma behov som andra delar av tjänsteföretagen.

Vid ytterligare frågor, kontakta gärna Magnus Höij, vd för STD-företagen.