STD-företagen deltar i långsiktigt arbetsmiljöarbete

Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och STD-företagen har genomfört ett gemensamt Arbetsmiljöforum för att prioritera de viktigaste gemensamma frågorna att arbeta med på lång sikt, för att få ner antalet allvarliga olyckor på anläggningsarbetsplatser i landet.