Startskott för Innovationsupphandling

Varje år upphandlar offentliga organisationer till ett värde av 480–580 miljarder kronor. Många gånger kan upphandlingar vara utformade på ett sätt som förhindrar leverantörerna att föreslå rätt lösning. Innovationsupphandling är något som ska hjälpa till att råda bot på detta.

Regeringen har nu gett i uppdrag till bland annat Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket att se över hur de kan främja att innovationsupphandling utnyttjas mer för att hitta nya effektiva lösningar på problem eller som löser långsiktiga behov. Innovationsupphandling skapar ökad efterfrågan på teknisk utvecklingskompetens och här kan de tekniska konsultföretagen spela en avgörande roll.

Läs mer på Teknik&Designbloggen.

Se även Vinnovas informationssida om Innovationsupphandling: www.vinnova.se/innovationsupphandling

Läs Hans Jeppsons (Vinnova) PM: Innovationsupphandling – Vad är det? Varför behövs det?