Stand down 30 september

För tredje året i rad anordnas i samarbete med anläggningsbranschen en ”Stand down” – ett stopp i arbetet för att uppmärksamma och diskutera säkerhets- och arbetsmiljöfrågor.

Onsdagen den 30 september genomförs en så kallad Stand down på ett sextiotal av Trafikverkets byggarbetsplatser och kontor runtom i landet. Arbetet läggs ner under femton minuter för att manifestera säkerheten på arbetsplatsen.

Stand down är en av de aktiviteter som ryms i överenskommelsen "Tillsammans mot 0 olyckor", ett samarbete mellan STD-företagen, Trafikverket och Sveriges Byggindustrier. Målet är att tillsammans minska olyckstalen på byggarbetsplatser samt vid drift och underhåll inom anläggning.

Huvudarrangemanget genomförs på Projekt Mälarbanan i Stockholm med deltagande av bland andra STD-företagens vd Magnus Höij, Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör, Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier och Eva Nordberg, Mälarbanans projektchef.

Pressmeddelande om Stand down 30 september från Trafikverket

Läs mer om Tillsammans mot 0 olyckor.