Snabbare väg till färdig väg- och järnväg - webbaserad utbildning

Trafikverkets riktlinjer för den nya effektivare fysiska planläggningsprocessen träder i kraft den 1 januari 2013. Nu erbjuder Trafikverket en kostnadsfri webbaserad utbildning i två steg.

Den första delen är en övergripande introduktion. Den andra delen en fördjupning tänkt främst för dig som arbetar med planläggning.

Utbildningen finns tillgänglig på Trafikverkets webbsida.

Läs mer på www.trafikverket.se/planlaggningsprocess