Sänkta avgifter – ökat fokus på samverkan och budskap

På stämman för Svenska Teknik&Designföretagen klubbades en förändring av avgifterna till föreningen. Alla medlemmar får en lägre avgift som dessutom har en tydligare konstruktion. Samtidigt vässas föreningens arbete, med fokus på utåtriktat arbete och samordning inom Almega.

STD-företagen genomför just nu ett antal förändringar för att ytterligare stärka svenska konsulters och samhällsbyggares roll i samhällsdebatten. Arbetet med påverkan av både politiker, näringsliv och media har intensifierats tydligt. Offentlig upphandling och kompetensförsörjning har fått större utrymme i vårt arbete. Dessutom är ambitionen att stärka samverkan inom Almega och Svenskt Näringsliv, för att samordna arbetet och jobba mot gemensamma mål. Det gör att våra avgifter nu kan sänkas, vilket klubbades på föreningens årsmöte nyligen.

Den nya modellen kombinerar en låg grundavgift för alla medlemmar med en ny och lägre procentsats på företagets lönesumma. Den nya avgiften har en rak procentsats på 0,04 % istället för som tidigare en trappa som började på 0,07 %. Den nya modellen leder till att samtliga medlemsföretag får en sänkning av sin avgift från och med 2017.

Läs beslutsunderlaget här

Alla medlemmar i STD-företagen är också medlemmar i Svenskt Näringsliv och i Almega Tjänsteförbunden. Avgifterna till dessa föreningar omfattas inte av det nya beslutet om avgifter.

Har du som medlem frågor om ditt medlemskap? Kontakta gärna STD-företagens vd Magnus Höij eller Yvonne Karlsson på vår medlemsenhet.