Så kan Upphandlingsmyndigheten hjälpa ditt företag

I morse höll Anna Lipkin från Upphandlingsmyndigheten en föredragning om myndighetens uppdrag på ett frukostmöte hos STD-företagen. I en intervju berättar Anna Lipkin om var Upphandlingsmyndigheten står idag, vilka uppdrag myndigheten har i närtid och vad leverantörer kan få hjälp med. Anders Fryk, chefsjurist på WSP, och Stefan Holm, Almegas expert på offentlig upphandling, deltog också vid frukostmötet.

Upphandlingsmyndigheten är en nyinrättad myndighet som startade sin verksamhet första september. Ann-Christin Nykvist är vikarierande generaldirektör för myndigheten. Anna Lipkin, som svarar på frågorna, är tillförordnad enhetschef på Enheten för upphandlingsstöd på Upphandlingsmyndigheten.

Kan du kort beskriva Upphandlingsmyndighetens uppdrag?
– Vi är en stödmyndighet med ett brett och utåtriktat uppdrag att ge stöd och vägledning till myndigheter och leverantörer kring olika aspekter av offentlig upphandling.

Hur kommer Upphandlingsmyndighetens arbete mot leverantörer till offentlig sektor att se ut?
– Vi samarbetar med olika myndigheter och näringslivsorganisationer på en rad områden. Vi kommer särskilt prioritera de små- och medelstora företagens möjligheter att delta i offentlig upphandling. Vårt övergripande mål är att avmystifiera den offentliga marknaden och få fler företag att lägga bättre anbud i offentliga upphandlingar.

Kommer leverantörer att kunna få hjälp på något sätt av myndigheten?
– Exakt vilket stöd vi kommer ge återstår att se. Vi har sedan tidigare bland annat en helpdesk för upphandlingsfrågor ditt man kan vända sig som leverantör men kommer producera olika former av stödmaterial om till exempel dialog och upphandling av innovationer.

Känner du i dagsläget till några utredningsuppdrag som kommer att hamna på Upphandlingsmyndigheten?
– Vi har sedan tidigare flera regeringsuppdrag att samverka med andra aktörer kring bland annat sociala hänsyn och innovationsupphandling. Ett annat exempel är regeringsuppdraget att utbilda för bättre upphandling av vård och omsorg där vi utbildar kommuner i hela landet. Vi har också en enhet som arbetar med utredning, analys och statistikfrågor.

Nämn tre fällor man kan undvika, som leverantör i en offentlig upphandling, genom att kontakta Upphandlingsmyndigheten?
– De frågor vi får från leverantörer rör ofta ganska grundläggande egenskaper hos den offentliga upphandlingen, som till exempel var man hittar affärsmöjligheter och vilka leverantörer som får delta i upphandlingar. Om jag ska välja ut tre områden vill jag gärna lyfta följande:

  • Hur man går tillväga för att bli en offentlig leverantör och hur detta skiljer sig från vanliga affärer.
  • Hur man får till stånd en dialog med en upphandlande myndighet innan en upphandling.
  • Hur man gör när man är missnöjd med en upphandling. Vårt tips vid en sådan situation är att försöka föra dialog med den upphandlande myndigheten – vår erfarenhet är att dialog kan få båda parter att bättre förstå situationen så att upphandlingen blir bättre nästa gång.