Riksdagsbeslut: Max 30 dagars betalningstid blir lag

Idag behandlade riksdagen propositionen om snabbare betalningar (CU6). Regeringen föreslår lagändringar som ska motverka sena betalningar och långa betalningstider i näringslivet. Oppositionen krävde en skärpning av förslaget som tar bort möjligheten att avtala om längre betalningstider. Riksdagen röstade på eftermiddagen för oppositionens skärpning och en tvingande lag om max trettio dagars betalningstid av fakturor.

Lagändringarna innebär att företag och myndigheter ska betala en fordran senast trettio dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Detta går inte att avtala bort.

Svenska Teknik&Designföretagen och Almega har drivit linjen att max trettio dagar ska gälla och att det krävs en skärpning av lagstiftningen för att minska möjligheterna att avtala om längre betalningstider. Denna fråga har fått gehör hos oppositionen, som gett stöd för förslaget. Idag vann det alltså omröstningen i riksdagen.

Alla partier är överens om problemen med långa betalningstider. Alla partier argumenterar för att storföretagen ska sluta att använda sina underleverantörer som bank. Det finns därför en stor majoritet i riksdagen för att komma till rätta med detta. Dock skilde sig åsikterna åt kring hur detta skulle ske.

Det blev en het debatt i riksdagen kring balansen mellan avtalsfrihet och skyddande av svagare part. Trots att Alliansens försökte få gehör för sin linje så förlorade man omröstningen. Regeringen är nu tvingad att komma tillbaka med ett nytt förslag till riksdagen där 30 dagars betalningstid inte går att avtala bort. Detta får ses som ett stort framsteg i vårt arbete för balanserade avtalsvillkor i näringslivet.  Utöver detta ska regeringen enligt förslaget utreda andra faktorer som snedvrider balansen i näringslivet.