Regeringen vill se fler bostäder - nu!

Svenska Teknik&Designföretagen ser positivt på regeringens förslag. Ett förslag som kommer snabba upp processen att få fram nya bostäder. En effektivare plan- och bygglovsprocess, i kombination med kortare handläggningstider, ligger helt i linje med våra förslag.

Varför byggs det så få bostäder? En ständig fråga som kräver en förståelse för hela komplexet kring plan-, bygglov och själva byggprocessen. Många aktörer är inblandade på vägen. Från idé till färdigt resultat är vägen lång. Nu kommer vi få upp farten, vilket kommer ge positiv effekt för många, säger Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Vi har sedan ett par år tillbaka en bra dialog med bostadsdepartementet. Man är lyhörd för branschens förslag till förbättringar. Dessutom har man en egen effektiv organisation som har förmåga att snabbt omvandla behov till beslut, fortsätter Lena Wästfelt.

Aktörerna i byggbranschen arbetar tillsammans för att effektivisera och rationalisera sitt gemensamma arbete. Med hållbarhet som förtecken försöker man både se till lösningar, materialval och processer. Allt för att skapa både bostäder och infrastruktur som motsvarar samhällets och medborgarnas krav och förväntningar.

För mer information:

Lena Wästfelt
vd, Svenska Teknik&Designföretagen
Tel: 08-762 69 07

Läs pressmeddelandet på Newsdesk

STD-företagen bloggar om bostadsbristen