Regeringen gör tydlig markering om betaltider

Den 18 oktober lämnade justitiedepartementet och Beatrice Ask en remiss till lagrådet med förslag som syftar till att motverka sena betalningar och långa avtalade betalningstider i näringslivet. Förslaget genomför EU-direktivet (2011/7/EU) om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner.

Regeringen går på den linje som framhållits av Svenska Teknik&Designföretagen och kräver max 30 dagars betalningstid. Detta ska ses som en tydlig markering då EU-direktivet endast föreskrev max 60 dagars betalningstid.

Ambitionen är att städa bort sena betalningar och dess negativa effekter. I förslaget finns även åtgärder som innebär att rätten till dröjsmålsränta inte ska kunna avtalas bort. Samt att borgenär som drabbas av sen betalning har rätt till kompensation i form av en förseningsersättning om 450 kr. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2013.

Läs mer och ladda ner lagrådsremissen >>